IBSO Woudlucht

Een 'buitengewone' school
waar jongeren centraal staan

Wij zijn een school voor buitengewoon secundair onderwijs, waar leerlingen voorbereid worden op het volwassen leven in de maatschappij. WAAROM 'BUITEN-GEWOON? Wij zijn er voor jongeren die leerproblemen hebben op vlak van rekenen, schrijven of lezen, jongeren die meer inoefentijd nodig hebben, jongeren die het moeilijk hebben om zich te concentreren, jongeren die stressgevoelig zijn, ... Deze jongeren hebben nood aan 'buitengewoon goed' onderwijs om zich te ontplooien tot 'buitengewoon goede' vakmensen.

Studieaanbod

 1. Opleidingsvorm 1: type 2 + autiwerking in OV1 type 9
  • Buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing

  Dit onderwijs bereidt de leerlingen voor op het dagelijks leven in een dagcentrum of home.

  • Autiwerking voor (rand)normaal begaafde jongeren en licht mentale handicap

  Dit onderwijs bereidt de leerlingen voor op beschermd of begeleid wonen en werken in een dagcentrum of vrijwilligerswerk in het gewoon arbeidscircuit (met ondersteuning).

 2. Opleidingsvorm 2: type 2 en type 9
  • Buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

  Dit onderwijs bereidt de leerlingen voor op het werk in een beschermd milieu.

 3. Opleidingsvorm 3: type basisaanbod + autiwerking type 9
  Dit onderwijs bereidt de leerlingen voor op integratie in het gewoon, sociaal en beroepsmilieu:
  • Observatiejaar
  • Observatiejaar met auti-werking

  Opleidingen:
  • Grootkeukenmedewerker
  • Interieurbouwer
  • Tuinbouwarbeider

  Autiwerking: (in opleidingsvorm 3, type 4)
  • Grootkeukenmedewerker
  • Tuinbouwarbeider
 4. Opleidingsvorm 4: type 9

  1A in KA2Ring, 1A in de Wijnpers en 2 1B-klassen in de Wijnpers