IBSO Woudlucht

Een 'buitengewone' school
waar jongeren centraal staan

Wij zijn een school voor buitengewoon secundair onderwijs, waar leerlingen voorbereid worden op het volwassen leven in de maatschappij. WAAROM 'BUITEN-GEWOON? Wij zijn er voor jongeren die leerproblemen hebben op vlak van rekenen, schrijven of lezen, jongeren die meer inoefentijd nodig hebben, jongeren die het moeilijk hebben om zich te concentreren, jongeren die stressgevoelig zijn, ... Deze jongeren hebben nood aan 'buitengewoon goed' onderwijs om zich te ontplooien tot 'buitengewoon goede' vakmensen.

Studieaanbod

 1. Opleidingsvorm 1: type 2, type 4, autiwerking in OV1 type 9
  • OV1 geeft een sociale vorming met het oog op het leven in een omgeving met ondersteuning en eventuele arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.

  • OV1 ZOM biedt jongeren met autsimespectrumstoornissen een sociale vorming met het oog op het leven in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.
 2. Opleidingsvorm 2: type 2, type 4 en type 9

  OV2 biedt een algemene sociale vorming én een beroepsgerichte vorming met het oog op de integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.

 3. Opleidingsvorm 3: type basisaanbod + autiwerking type 9, type 4
  • OV3 biedt een algemene sociale vorming én een beroepsgerichte vorming met het oog op de integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu.
 4. Opleidingsvorm 4: type 9

  OV4 is een opleiding voor normaal- tot hoogbegaafde jongeren die omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften moeilijk kunnen integreren in het reguliere onderwijs.